Tellitud koolituse eesmärk, sihtgrupp, koolituse maht, oodatavad tulemused ning muud täpsemad tingimused lepitakse kokku koolituse tellijaga. Koolituse kontseptsioon luuakse koolitaja ning tellija koostöös.

Täiendkoolituste korraldamisel lähtume Täiskasvanute koolituse seadusest ning Täiendkoolituse standardist. Lennuk Solutions OÜ on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolituse pakkujana.

Õppekorralduse alused

Lennuk Solution OÜ korraldab koolitusi projektipõhiselt, see tähendab, et iga koolitus on unikaalne. Koolituse maht, õppekava sisu ja väljund, õppeajal sooritatud ja iseseisva töö osakaal, koolituse vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused, õppetasu ning õpperuumide tingimused määratletakse iga koolituse puhul eraldi ning need on kirjeldatud koolituse kavas.

Koolitused toimuvad eesti või inglise keeles.

Kvaliteedi tagamine

Koolituste korraldamisel lähtume parimast praktikast, valime ja kaasame vastavalt koolituse eesmärgile sobivaimad koolitajad, kogume tagasisidet ja hindame koolituse kordaminekut.

Õppetasu maksmise ja tagastamise tingimused

Meie poolt pakutavad koolitused on tasulised. Tasumine toimub arve alusel Lennuk Solutions OÜ arveldusarvele. Õppetasu summa ja tasumise tingimused esitatakse koos koolituse infoga.

Esitatud arved peavad olema tasutud arvel märgitud kuupäevaks, hiljemalt viimaseks koolituspäevaks. Koolitusest loobumise korral palume sellest meid teavitada esimesel võimalusel. Koolitusest loobumisel vähem kui 48 tundi enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu koolituse katkestamise korral.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Vastavalt koolitusele hinnatakse koolitusel osalenute õpiväljundeid ning väljastame tunnistuse. Kui õpiväljundeid ei hinnata, väljastame soovi korral koolitusel osalemise kohta tõendi.